[ 24 Mayıs 2021 ]

Beykoz 2021 Sempozyumu Çağrısı

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Beykoz Sempozyumu dizisi; yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, Beykoz sakinlerinin ilçeleriyle ilgili tarihî ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, Beykoz’un kalkınmasına dair potansiyel imkânların tespit edilmesi ve Belediye Başkanlığınca yürütülecek politikalara ve uygulamalara ışık tutulması amacıyla bilim camiası ile iş birliği içinde tasarlandı.

6-8 Aralık 2019’da dizinin ilki olarak gerçekleştirilen Beykoz 2019 Sempozyumu’nda Beykoz’un doğal, kültürel ve toplumsal tarihi, en eski çağlardan başlayarak gelişimi, sanayileşme süreci ve Cumhuriyet dönemi Beykoz ve çevresinin sosyolojik yapısı ve özellikleri ele alınmıştı. Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı için (http://www.beykozsempozyumu.com/wp-content/uploads/2020/05/Beykoz-2019-Sempozyumu-Tebligler-Kitabi.pdf)

27-29 Kasım 2020’de salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Beykoz 2020 Sempozyumu’nda; Beykoz’un tarihî ve beşerî coğrafyası, morfolojisi, şehir öbeklenmeleri, sosyolojik ve demografik özellikleri, orman dokusu ve Beykoz’daki tarımsal faaliyetlere ve potansiyellere odaklanılmıştı. Beykoz 2020 Sempozyumu Tebliğler Kitabı için (https://beykoz.bel.tr/sayfa/98/193/beykoz-sempozyumu-2020)

Beykoz tarihi ve çağdaş şehir kimliğini Yuşa Tepesinden, erken askeri noktalardan Yoros Kalesine, Anadolu Hisarı’ndan Tabya yerleşmelerine, Av Köşklerinden kıyı yerleşmelerine, imparatorluk ve cumhuriyet dönemlerindeki sanayileşme sürecinden günümüz turizm hareketliliğine eşsiz bir su yolu Boğaziçi ile ilişki içerisinde kazanmıştır. Bu çerçevede Beykoz 2021 Sempozyumu’nda Beykoz-Boğaziçi ilişkisi, bir su yolu olarak Boğaz, Beykoz’un Boğaziçisi, Boğaziçinin Beykoz’u, Boğaziçi Kültürü vb. konular ana tema olarak ele alınacaktır.

Dizinin üçüncü ve sonuncusu olarak tasarlanan Beykoz 2021 Sempozyumu, 19-21 Kasım 2021’de gerçekleştirilecektir. Beykoz 2021 Sempozyumu’nda öncelikli olarak yer alması planlanan temalar şunlardır:
• Toplumsal, ekonomik ve askerî tarih
• Boğaz/ Boğaziçi kültürü
• Denizcilik
• Coğrafi ve demografik yapı
• Kültürel miras
• Ekoloji
• Tarımsal faaliyetler ve potansiyeller
• Spor
• Gastronomi
• Beykoz ve çevresinde turizm
• Sivil mimari
• Yaratıcı endüstriler
• Kentsel dayanıklılık

Önemli Tarihler
 Tebliğ Geniş Özet Teslimi : 12 Temmuz 2021
 Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurusu : 19 Temmuz 2021
 Tebliğ Özetlerinin Yayımlanması : 26 Temmuz 2021
 Tam Metinlerin Teslimi : 10 Ekim 2021
 Programın İlanı : 1 Kasım 2021
 Program Kitapçığının Yayımlanması : 8 Kasım 2021
 Sempozyum Tarihi : 19-21 Kasım 2021
 Sempozyum Kitabının Basımı : 30 Ocak 2022

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre “Online” olarak gerçekleştirilecektir.

Online oturumlarımızı;

youtube/murataydin34
facebook/trmurataydin
instagram/murataydintr

youtube/BeykozBelTr
facebook/BeykozBelediyesi
instagram/BeykozBelediyesi

adreslerinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği