TEMA
[Sempozyum Temaları]
Beykoz 2020 Sempozyumu

Sempozyuma aşağıda belirtilen temalar çerçevesinde tebliğ önerilerinde bulunabilir:

 1. Eski Çağ’dan Cumhuriyet Dönemine Beykoz ve Çevresi
 2. Beykoz’un Jeolojik, Tektonik ve Sismik Özellikleri
 3. Jeolojik Bağlamda Kaynak Suları ve Yerleşim Alanları
 4. Beykoz’un Coğrafyası: Morfolojik ve Klimatolojik Özellikler, Yerleşmeye, Şehirleşmeye, Ziraata, Turizme, Nüfusa, Ulaşıma ve Sanayiye Dair Özellikler
 5. Beykoz’da Çayırlar, Bostanlar, Korular ve Tarihi Yapılar
 6. Beykoz’da Dini Merkezlerin Teşekkülü ve Gelişimi
 7. Beykoz ve Çevresindeki Ormanların Ekolojik Özellikleri
 8. Orman Ekonomisi ve Ormanların Kullanımı
 9. Beykoz’un Mekânsal Gelişimi: Kentsel Müdahaleler, Mülkiyet İlişkileri ve Hukuki Düzenlemeler
 10. Beykoz ve Çevresinde Tarım
 11. Beykoz Sosyal Yapı ve Değişim Dinamikleri
 12. Beykoz’ ve Çevresinde Toplumsal Hafıza ve Tanıklıklar (Kent ve Kır Hayatı)
 13. Beykoz ve Çevresinde Ekonomik Yapı: İmkânlar, Yeni Girişimler ve İstihdam
 14. Beykoz Spor Tarihi ve Spor Adamları
 15. Beykoz’dan Yetişen Sanatçılar
 16. Beykoz’dan Yetişen Edebiyat İnsanları ve Eserleri
 17. Beykoz’da Kültürel Faaliyetler
 18. Beykoz’da Hemşehrilik İlişkileri ve Örgütlenmeleri
 19. Beykoz’da Eğitim ve Sağlık

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre “Online” olarak gerçekleştirilecektir.

Online oturumlarımızı;

youtube/murataydin34
facebook/trmurataydin
instagram/murataydintr

youtube/BeykozBelTr
facebook/BeykozBelediyesi
instagram/BeykozBelediyesi

adreslerinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği