ÇAĞRI
[Sempozyum Çağrısı]
Beykoz 2020 Sempozyumu

Beykoz Belediyesi düzenlediği Beykoz Sempozyumları ile, Asya ile Avrupa’nın bütünleşmesinde, Karadeniz ile Akdeniz’in buluşmasında kilit rol oynayan İstanbul Boğazı’nın stratejik konumunda yer alan ilçenin zengin birikimini ve gelecek vizyonunu ortaya çıkartıyor.

Bu sene ikincisi düzenlenen Beykoz Sempozyumu, Beykoz’un zengin birikiminin ortaya konulmasından sonra belirlenen yeni temalar üzerinden devam ediyor. Bu perspektifle Beykoz 2020 Sempozyumu’nda irdelenecek alanlar “coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, tarım ve toplumsal hafızaya” odaklanacak. İlçenin sahip olduğu zenginlikler tarih, spor gibi konular ise ihmal edilmeden tüm boyutlarıyla ele alınacak. Tarih içinde Beykoz Eskiçağ’dan Yakınçağ ve Cumhuriyet dönemine kadar ilgi alanına dahil edilirken, ekolojik yapı ve imar ve mülkiyet konularıyla gelecek kurgusu belirlenmeye çalışılacak.

Beykoz’un tarihten eğitime kadar hayat bulduğu/verdiği konuların yol işareti olacağı sempozyumda, odaklanan ana konular detaylı bir şekilde analiz edilerek “geçmiş-bugün-gelecek” sacayağının sağlam bir şekilde kurulması hedefleniyor.

Beykoz’un “alâmet-i fârikası” olan ve Boğaziçi’nde harmanlanan şehir kimliği ile büyük şehir – Anadolu arasındaki ilişkiyi anlama yolunda ilçede yaşayanları tanımak önem arz ediyor. Bu sebeple sempozyumda Anadoluhisarı’ndan Poyraz’a kadar köklü yerleşim yerlerine hayat verenler de Toplumsal Hafıza ile derinlemesine ortaya konulacaktır.

Sempozyuma esas zenginliğini kazandıracak olan ise akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve ilgili özel sektör temsilcilerin buluşmasıyla elde edilecek sinerji ve işbirliği halesidir.

Beykoz 2020 Sempozyumu, dünyanın, Türkiye’nin ve İstanbul’un geçirdiği büyük değişimin Beykoz ölçeğinde izini sürerken, geleceğe ilişkin geniş bir perspektif oluşturmayı da sağlayacaktır.

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre “Online” olarak gerçekleştirilecektir.

Online oturumlarımızı;

youtube/murataydin34
facebook/trmurataydin
instagram/murataydintr

youtube/BeykozBelTr
facebook/BeykozBelediyesi
instagram/BeykozBelediyesi

adreslerinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği