ÇAĞRI
[Sempozyum Çağrısı]
Beykoz 2019 Sempozyumu

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Beykoz Sempozyumu 2019” ile, ilçenin gelişimi tarihsel bir yaklaşımla ele alınırken, hali hazır ekonomi-politik ve demografik yapısı, spor tarihi, ekolojik imkan ve sorunları, eğitim tarihi ve günümüzde bir eğitimi merkezi olma niteliğini kazanması, edebiyatımızda ilçemizin yeri gibi konuların ayrıntılı bir şekilde ele analiz edilmesi hedefleniyor. Tarihin yol gösterici ışığında geleceği aydınlatmaya amaçlayan Sempozyum’un, akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve ilgili özel sektör temsilcilerin iştirakiyle zenginleşmesi amaçlanıyor.

Beykoz ilçesi, iç ve dış göçle dönüşen yapısı, imar ve şehirleşme alanında son 20 yılda gerçekleşen makro projelerle hem yeni kentsel nüfusu kendisine çekmekte, hem de üretim, yerleşme, lojistik, eğitim alanlarında yeni imkanlar sunmaktadır.

Beykoz Sempozyumu 2019, İstanbul’un yaşadığı büyük değişime koşut olarak ilçenin yaşamakta olduğu bu değişimler için farkındalık oluşturmayı amaçlayarak mevcut durumunun tespitini yapmayı, alanında uzmanların katkılarıyla konuları ele almayı hedefliyor.

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre “Online” olarak gerçekleştirilecektir.

Online oturumlarımızı;

youtube/murataydin34
facebook/trmurataydin
instagram/murataydintr

youtube/BeykozBelTr
facebook/BeykozBelediyesi
instagram/BeykozBelediyesi

adreslerinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği