ÇAĞRI
[Sempozyum Çağrısı]
Beykoz 2021 Sempozyumu

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Beykoz Sempozyumu dizisi; yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, Beykoz sakinlerinin ilçeleriyle ilgili tarihî ve çağdaş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, Beykoz’un kalkınmasına dair potansiyel imkânların tespit edilmesi ve Belediye Başkanlığınca yürütülecek politikalara ve uygulamalara ışık tutulması amacıyla bilim camiası ile iş birliği içinde tasarlandı.

6-8 Aralık 2019’da dizinin ilki olarak gerçekleştirilen Beykoz 2019 Sempozyumu’nda Beykoz’un doğal, kültürel ve toplumsal tarihi, en eski çağlardan başlayarak gelişimi, sanayileşme süreci ve Cumhuriyet dönemi Beykoz ve çevresinin sosyolojik yapısı ve özellikleri ele alınmıştı. Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı için tıklayın.

27-29 Kasım 2020’de salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Beykoz 2020 Sempozyumu’nda; Beykoz’un tarihî ve beşerî coğrafyası, morfolojisi, şehir öbeklenmeleri, sosyolojik ve demografik özellikleri, orman dokusu ve Beykoz’daki tarımsal faaliyetlere ve potansiyellere odaklanılmıştı. Beykoz 2020 Sempozyumu Tebliğler Kitabı için tıklayın.

Beykoz tarihi ve çağdaş şehir kimliğini Yuşa Tepesinden, erken askeri noktalardan Yoros Kalesine, Anadolu Hisarı’ndan Tabya yerleşmelerine, Av Köşklerinden kıyı yerleşmelerine, imparatorluk ve cumhuriyet dönemlerindeki sanayileşme sürecinden günümüz turizm hareketliliğine eşsiz bir su yolu Boğaziçi ile ilişki içerisinde kazanmıştır. Bu çerçevede Beykoz 2021 Sempozyumu’nda Beykoz-Boğaziçi ilişkisi, bir su yolu olarak Boğaz, Beykoz’un Boğaziçisi, Boğaziçinin Beykoz’u, Boğaziçi Kültürü vb. konular ana tema olarak ele alınacaktır.

Dizinin üçüncü ve sonuncusu olarak tasarlanan Beykoz 2021 Sempozyumu, 19-21 Kasım 2021’de gerçekleştirilecektir. Beykoz 2021 Sempozyumu’nda öncelikli olarak yer alması planlanan temalar şunlardır:

 • Toplumsal, ekonomik ve askerî tarih
 • Boğaz/ Boğaziçi kültürü
 • Denizcilik
 • Coğrafi ve demografik yapı
 • Kültürel miras
 • Ekoloji
 • Tarımsal faaliyetler ve potansiyeller
 • Spor
 • Gastronomi
 • Beykoz ve çevresinde turizm
 • Sivil mimari
 • Yaratıcı endüstriler
 • Kentsel dayanıklılık

Sempozyuma tebliğ özeti göndermek veya diğer hususlarda bilgi almak için bilgi@beykozsempozyumu.com eposta adresine müracaat edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre "Katılımcılı" ya da "Online" olarak gerçekleştirilecektir. Bu durum ilerleyen süreçte netleşeceği için şu an için başvuru alınamamaktadır.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre "Katılımcılı" ya da "Online" olarak gerçekleştirilecektir. Bu durum ilerleyen süreçte netleşeceği için şu an için başvuru alınamamaktadır.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre "Katılımcılı" ya da "Online" olarak gerçekleştirilecektir. Bu durum ilerleyen süreçte netleşeceği için şu an için başvuru alınamamaktadır.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre "Katılımcılı" ya da "Online" olarak gerçekleştirilecektir. Bu durum ilerleyen süreçte netleşeceği için şu an için başvuru alınamamaktadır.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği