Sempozyumda sunulan bildiriler, sempozyumu takip eden 3 ay içinde kitap olarak yayınlanacak, siteye de PDF olarak konulacaktır.