TEMA
[Sempozyum Temaları]
Beykoz 2019 Sempozyumu

Sempozyumda ele alınacak konular aşağıda yer alan temalar çerçevesinde gerçekleşecektir. Bu temel konular çerçevesinde farklı bildiriler sunulabilir:

 1. İlkçağlardan İstanbul’un Fethine Beykoz
 2. Modernleşme Öncesi Osmanlı Dönemi Beykoz
 3. Beykoz’da Manevî Merkezler
 4. Beykoz: Mesire Alanları, Kasırlar, Korular ve Sular
 5. Bir Sanayileşme Mekanı Olarak Beykoz
 6. Bir Eğitim Merkezi Olarak Beykoz
 7. Beykoz’un Ekonomi Politiği
 8. Beykoz’un Geleceğinde Yeni Ekonomik İmkanlar
 9. Demografi ve Göç
 10. Hafıza, Kültür ve Şehir
 11. Beykoz’da Toplumsal Hayat
 12. Edebiyatta Beykoz
 13. Beykoz’un Ekolojisi
 14. Beykoz’da Sporun Tarihi

Değerli Takipçimiz;
Oturumlarımız, sempozyum tarihindeki pandemi koşullarına göre “Online” olarak gerçekleştirilecektir.

Online oturumlarımızı;

youtube/murataydin34
facebook/trmurataydin
instagram/murataydintr

youtube/BeykozBelTr
facebook/BeykozBelediyesi
instagram/BeykozBelediyesi

adreslerinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla

Sempozyum Sekreterliği