Sempozyuma Kalan Süre

27-28-29 Kasım 2020
DUYURU
[Önemli Duyuru]
Tebliğ Özetleri Yayında

Beykoz 2020 Sempozyumu‘nda sunulacak tebliğlerin özetleri yayınlandı. Kitapçıkta 80 bilim adamı tarafından hazırlanan 67 tebliğ metninin özeti yer alıyor. Tebliğler “Jeoloji, Coğrafya, Orman, Ziraat, Sanayi, Tarih, Manevi Hayat, Sosyoloji, Eğitim ve Tarihi Kültürel Miras” alanlarında yoğunlaşıyor.

Link: Tebliğ Özetleri

DUYURU
[Önemli Duyuru]
Tebliğ Özet Gönderimi Sona Erdi

Beykoz 2020 Sempozyumu için tebliğ özeti teslim tarihi sona ermiştir. Sempozyuma tebliğ özeti göndererek büyük ilgi gösteren akademisyen ve uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Tertip Heyeti

DUYURU
[Önemli Duyuru]
Tebliğ Özet Teslim Tarihi Yaklaşıyor!..

Değerli akademisyen ve araştırmacılar, Beykoz 2020 Sempozyumu’na göndermeyi düşündüğünüz genişletilmiş tebliğ özetiniz hakkında size dört önemli hatırlatmamız var:

  1. Genişletilmiş tebliğ özetinizin, 750-1000 kelime aralığında olması;
  2. Özetlerinizi, bilgi@beykozsempozyumu.com adresine göndermeniz;
  3. Özetlerin ve tebliğin yazımında sitede belirtilen yazım kurallarına uyulması;
  4. Genişletilmiş tebliği özetlerinin 29 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi…

Bu hususları tekraren bilginize sunarız.

Sempozyum Sekreterliği

ÇAĞRI
[Sempozyum Çağrısı]
Beykoz 2020 Sempozyumu

Beykoz Belediyesi düzenlediği Beykoz Sempozyumları ile, Asya ile Avrupa’nın bütünleşmesinde, Karadeniz ile Akdeniz’in buluşmasında kilit rol oynayan İstanbul Boğazı’nın stratejik konumunda yer alan ilçenin zengin birikimini ve gelecek vizyonunu ortaya çıkartıyor.

Bu sene ikincisi düzenlenen Beykoz Sempozyumu, Beykoz’un zengin birikiminin ortaya konulmasından sonra belirlenen yeni temalar üzerinden devam ediyor. Bu perspektifle Beykoz 2020 Sempozyumu’nda irdelenecek alanlar “coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, tarım ve toplumsal hafızaya” odaklanacak. İlçenin sahip olduğu zenginlikler tarih, spor gibi konular ise ihmal edilmeden tüm boyutlarıyla ele alınacak. Tarih içinde Beykoz Eskiçağ’dan Yakınçağ ve Cumhuriyet dönemine kadar ilgi alanına dahil edilirken, ekolojik yapı ve imar ve mülkiyet konularıyla gelecek kurgusu belirlenmeye çalışılacak.

Beykoz’un tarihten eğitime kadar hayat bulduğu/verdiği konuların yol işareti olacağı sempozyumda, odaklanan ana konular detaylı bir şekilde analiz edilerek “geçmiş-bugün-gelecek” sacayağının sağlam bir şekilde kurulması hedefleniyor.

Beykoz’un “alâmet-i fârikası” olan ve Boğaziçi’nde harmanlanan şehir kimliği ile büyük şehir – Anadolu arasındaki ilişkiyi anlama yolunda ilçede yaşayanları tanımak önem arz ediyor. Bu sebeple sempozyumda Anadoluhisarı’ndan Poyraz’a kadar köklü yerleşim yerlerine hayat verenler de Toplumsal Hafıza ile derinlemesine ortaya konulacaktır.

Sempozyuma esas zenginliğini kazandıracak olan ise akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve ilgili özel sektör temsilcilerin buluşmasıyla elde edilecek sinerji ve işbirliği halesidir.

Beykoz 2020 Sempozyumu, dünyanın, Türkiye’nin ve İstanbul’un geçirdiği büyük değişimin Beykoz ölçeğinde izini sürerken, geleceğe ilişkin geniş bir perspektif oluşturmayı da sağlayacaktır.

Tarihler
[Önemli Tarihler]
Tebliğ Çağrısı:27 Nisan 2020 Pazartesi
Tebliğ Geniş Özet Teslimi:29 Haziran 2020 Pazartesi
Tebliğ Kabul Listesi Duyurusu:13 Temmuz 2020 Pazartesi
Tebliğ Tam Metin Teslimi:19 Ekim 2020 Pazartesi
Programın İlan Edilmesi:9 Kasım 2020 Pazartesi
Konaklama
[Ulaşım-Konaklama ve Telif]

İstanbul dışından gelen akademisyenlerin konaklama ve ulaşım giderleri tarafımızdan karşılanacaktır. Ayrıca tebliğ sahiplerine telif ödemesi yapılacaktır.

Sempozyum
[Sempozyum Programı]

Sempozyum programı 9 Kasım 2020 tarihinde ilan edilecektir.